Buitengewoon onderwijs

Onze school

Info schooltoelage

Sinds 1 september 2008 kan nu ook een schooltoelage (vroeger studiebeurs genoemd) bekomen voor kinderen van de basisschool. Er hebben meer mensen recht op een schooltoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u !


Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? Neem dan contact op met één van de diensten hieronder. Misschien komt u toch in aanmerking.


Als u twijfelt, kunt u voor alle zekerheid een aanvraag indienen.


Een toelage aanvragen is nu eenvoudiger. U hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger. U hoeft ook maar één aanvraag in te dienen voor al uw kinderen. Als u een elektronische identiteitskaart en kaartlezer hebt, kunt u uw aanvraag online indienen via www.studietoelagen.be. De meeste gegevens over uw gezinssamenstelling staan dan al automatisch ingevuld.


Meer informatie:

  • Via website www.studietoelagen.be
  • Via 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid
  • Tijdens de bezoekdagen bij de provinciale diensten Provincie Vlaams-Brabant, Philipssite 5 (eerste verdieping), Leuven: maandag-en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.00 uur
  • Via ons secretariaat of de directie