Buitengewoon onderwijs

Kalender

Jaarkalender

Oudercontact

Op onze school zijn 4 oudercontacten voorzien per schooljaar. De data voor dit jaar kan je vinden onder “kalender”. School Elzenhof voorziet verschillende oudercontacten in de loop van het schooljaar.

 • Infoavond woensdag 19 september 2018: Ouders worden uitgenodigd voor algemene informatie over de schoolwerking en voor kennismaking met het schoolteam. De klastitularis stelt de klaswerking voor.
 • Individuele oudercontacten: Tijdens individuele gesprekken met de klastitularis en andere teamleden worden de rapporten toegelicht. Deze oudercontacten vinden plaats op volgende data: woensdag 24 oktober 2018, woensdag 19 december 2018, woensdag 3 april 2019, woensdag 27 juni 2019.
 • Informatie-avond secundair onderwijs: In de loop van de maand maart organiseren we een info-avond voor de ouders van de schoolverlaters.
  Hierbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs. Ook voorzien we op dinsdag 25 juni 2019 een proclamatie om onze schoolverlaters uit te wuiven. 
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken: Op vraag van ouders of van het schoolteam kunnen individuele gesprekken voor het bijsturen van een aanpak of een leerroute plaats hebben. 
 • Dringende vragen: Tijdens de schooluren kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

Schoolvakanties en vrije dagen (schooljaar 2018 – 2019)

(De zomervakantie (2017-2018) vangt aan op vrijdag 28 juni 2019 om 12:10 uur)

Begin schooljaar hervatten van de lessen maandag 03-09-2018 om 8:40

 

Pedagogische studiedagen schooljaar 2018 – 2019

 • woensdag 17 oktober 2018
 • maandag 29 april 2019

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2018 – 2019

 • woensdag 3 oktober 2018
 • woensdag 29 mei 2019
 • vrijdag 7 juni 2019

Verlofdagen schooljaar 2018 – 2019

Herfstvakantie: maandag 29 oktober 2018 tot en met vrijdag 2 november 2018

Kerstvakantie: maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 4 januari 2019

Krokusvakantie: maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 8 maart 2019

Paasvakantie: maandag 8 april 2019 tot en met maandag 22 april 2019

Feest van de arbeid: dinsdag 1 mei 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019 tot en met vrijdag 31 mei 2019

Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019

Bekijk de schoolvakanties van de volgende jaren