Buitengewoon onderwijs

Kalender

Jaarkalender

Oudercontact

Op onze school zijn 4 oudercontacten voorzien per schooljaar. De data voor dit jaar kan je vinden onder “kalender”. School Elzenhof voorziet verschillende oudercontacten in de loop van het schooljaar.

 • Infoavond woensdag 16 september 2020: Ouders worden uitgenodigd voor algemene informatie over de schoolwerking en voor kennismaking met het schoolteam. De klastitularis stelt de klaswerking voor. ( Is afgelast door corona maatregelen)
 • Individuele oudercontacten: Tijdens individuele gesprekken met de klastitularis en andere teamleden worden de rapporten toegelicht. Deze oudercontacten vinden plaats op volgende data:  25 november 2020,  24 maart 2021, 23 juni 2021. ( al dan niet digitaal )
 • Informatie-avond secundair onderwijs: In de loop van de maand maart organiseren we een info-avond voor de ouders van de schoolverlaters.
  Hierbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs. Ook voorzien we op  22 juni 2021 een proclamatie om onze schoolverlaters uit te wuiven. 
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken: Op vraag van ouders of van het schoolteam kunnen individuele gesprekken voor het bijsturen van een aanpak of een leerroute plaats hebben. 
 • Dringende vragen: Tijdens de schooluren kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

Schoolvakanties en vrije dagen (schooljaar 2020 – 2021)

(De zomervakantie (2020-2021) vangt aan op 30 juni 2020 om 12:10 uur)

Begin schooljaar hervatten van de lessen 01-09-2021 om 8:40 uur

 

Pedagogische studiedagen schooljaar 2020 – 2021

 • 21 oktober 2020
 • 24 februari 2021
 • 28 april 2021

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2020 – 2021

 • 7 oktober 2020
 • 17 maart 2021
 • 21 mei 2021

Verlofdagen schooljaar 2020 – 2021

Herfstvakantie: 02 november 2020 tot en met 8 november 2020

Wapenstilstand: 11 november 2020

Kerstvakantie: 21 december 2020 tot en met 3  januari 2021

Krokusvakantie: 15 februari 2021 tot en met 21 februari 2021

Paasvakantie: 5 april 2021 tot en met 18 april 2021

Feest van de arbeid: 1 mei 2021

Hemelvaart: 13 mei 2021 tot en met 16 mei 2021

Pinkstermaandag: 24 mei 2021

Bekijk de schoolvakanties van de volgende jaren