Buitengewoon onderwijs

Kalender

Jaarkalender

Oudercontact

Op onze school zijn 4 oudercontacten voorzien per schooljaar. De data voor dit jaar kan je vinden onder “kalender”. School Elzenhof voorziet verschillende oudercontacten in de loop van het schooljaar.

  • Infoavond woensdag 14 september 2022: Ouders worden uitgenodigd voor algemene informatie over de schoolwerking en voor kennismaking met het schoolteam. De klastitularis stelt de klaswerking voor.
  • Individuele oudercontacten: Tijdens individuele gesprekken met de klastitularis en andere teamleden worden de rapporten toegelicht. Deze oudercontacten vinden plaats op volgende data:  30 november 2022,  22 maart 2023, 21 juni 2023.
  • Tussentijdse evaluatiegesprekken: Op vraag van ouders of van het schoolteam kunnen individuele gesprekken voor het bijsturen van een aanpak of een leerroute plaats hebben. 
  • Dringende vragen: Tijdens de schooluren kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

Schoolvakanties en vrije dagen (schooljaar 2022 – 2023)

(De zomervakantie (2022-2023) vangt aan op 30 juni om 12:10 uur)

Begin schooljaar hervatten van de lessen 01-09-2023 om 8:40 uur

 

Pedagogische studiedagen schooljaar 2022 – 2023

  • 05 oktober 2022
  • 27  januari 2023

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2022 – 2023

  • 12 oktober 2022
  • 17 mei 2023
  • 26 mei 2023

Verlofdagen schooljaar 2022 – 2023

Herfstvakantie: 31 oktober 2022 tot en met 6 november 2022

Wapenstilstand: 11 november 2022

Kerstvakantie: 26 december 2022 tot en met 8  januari 2023

Krokusvakantie: 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2023

Paasvakantie: 3 april 2023 tot en met 16 april 2023

Feest van de arbeid: 1 mei 2023

Hemelvaart: 18 mei 2023 tot en met 21 mei 2023

Pinkstermaandag: 29 mei 2023

Bekijk de schoolvakanties van de volgende jaren