Buitengewoon onderwijs

Kalender

Jaarkalender

Oudercontact

Op onze school zijn 4 oudercontacten voorzien per schooljaar. De data voor dit jaar kan je vinden onder “kalender”. School Elzenhof voorziet verschillende oudercontacten in de loop van het schooljaar.

 • Infoavond woensdag 15 september 2021: Ouders worden uitgenodigd voor algemene informatie over de schoolwerking en voor kennismaking met het schoolteam. De klastitularis stelt de klaswerking voor.
 • Individuele oudercontacten: Tijdens individuele gesprekken met de klastitularis en andere teamleden worden de rapporten toegelicht. Deze oudercontacten vinden plaats op volgende data:  24 november 2021,  23 maart 2022, 22 juni 2022. ( al dan niet digitaal )
 • Informatie-avond secundair onderwijs: In de loop van de maand maart organiseren we een info-avond voor de ouders van de schoolverlaters.
  Hierbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs. Ook voorzien we op  28 juni 2022 een proclamatie om onze schoolverlaters uit te wuiven. 
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken: Op vraag van ouders of van het schoolteam kunnen individuele gesprekken voor het bijsturen van een aanpak of een leerroute plaats hebben. 
 • Dringende vragen: Tijdens de schooluren kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

Schoolvakanties en vrije dagen (schooljaar 2021 – 2022)

(De zomervakantie (2021-2022) vangt aan op 30 juni om 12:10 uur)

Begin schooljaar hervatten van de lessen 01-09-2022 om 8:40 uur

 

Pedagogische studiedagen schooljaar 2021 – 2022

 • 20 oktober 2021
 • 16 februari 2022
 • 01 juni 2022

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2021 – 2022

 • 6 oktober 2021
 • 25 mei 2022
 • 3 juni 2022

Verlofdagen schooljaar 2021 – 2022

Herfstvakantie: 01 november 2021 tot en met 7 november 2021

Wapenstilstand: 11 november 2021

Kerstvakantie: 24 december 2021 ( vanaf 12u10 ) tot en met 9  januari 2022

Krokusvakantie: 28 februari 2022 tot en met 06 maart 2022

Paasvakantie: 4 april 2022 tot en met 18 april 2022

Feest van de arbeid: 1 mei 2022

Hemelvaart: 26 mei 2022 tot en met 29 mei 2022

Pinkstermaandag: 06 juni 2022

Bekijk de schoolvakanties van de volgende jaren