Buitengewoon onderwijs

Kalender

Jaarkalender

Oudercontact

Op onze school zijn 4 oudercontacten voorzien per schooljaar. De data voor dit jaar kan je vinden onder “kalender”. School Elzenhof voorziet verschillende oudercontacten in de loop van het schooljaar.

 • Infoavond woensdag 18 september 2019: Ouders worden uitgenodigd voor algemene informatie over de schoolwerking en voor kennismaking met het schoolteam. De klastitularis stelt de klaswerking voor.
 • Individuele oudercontacten: Tijdens individuele gesprekken met de klastitularis en andere teamleden worden de rapporten toegelicht. Deze oudercontacten vinden plaats op volgende data:  20 november 2019,  4 maart 2020, 24 juni 2020.
 • Informatie-avond secundair onderwijs: In de loop van de maand maart organiseren we een info-avond voor de ouders van de schoolverlaters.
  Hierbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs. Ook voorzien we op  23 juni 2020 een proclamatie om onze schoolverlaters uit te wuiven. 
 • Tussentijdse evaluatiegesprekken: Op vraag van ouders of van het schoolteam kunnen individuele gesprekken voor het bijsturen van een aanpak of een leerroute plaats hebben. 
 • Dringende vragen: Tijdens de schooluren kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de school.

Schoolvakanties en vrije dagen (schooljaar 2019 – 2020)

(De zomervakantie (2019-2020) vangt aan op 30 juni 2020 om 12:10 uur)

Begin schooljaar hervatten van de lessen 01-09-2020 om 8:40 uur

 

Pedagogische studiedagen schooljaar 2019 – 2020

 • 6 november 2019
 • 5 februari 2020
 • 22 april 2020

Facultatieve verlofdagen schooljaar 2019 – 2020

 • 2 oktober 2019
 • 20 mei 2020
 • 29 mei 2020

Verlofdagen schooljaar 2019 – 2020

Herfstvakantie: 28 oktober 2019 tot en met 3 november 2019

Wapenstilstand: 11 november 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 tot en met 5  januari 2020

Krokusvakantie: 24 februari 2020 tot en met 1 maart 2020

Paasvakantie: 6 april 2020 tot en met 19 april 2020

Feest van de arbeid: 1 mei 2020

Hemelvaart: 21 mei 2020 tot en met 22 mei 2020

Pinkstermaandag: 1 juni 2020

Bekijk de schoolvakanties van de volgende jaren