Buitengewoon onderwijs

Onze school

 
 

Schoolvisie

School Elzenhof is een basisschool voor buitengewoon onderwijs.

Het schoolbestuur van onze school is de stad Aarschot.

Wij zijn dus een stedelijke school.

Wij hebben onze school de naam ‘Elzenhof’ gegeven omdat ze in het gelijknamige park in Aarschot gelegen is.

 

Het is een prachtige omgeving om onderwijs te bieden aan kinderen

 

* Met leerstoornissen (Type Basisaanbod)

* Met gedrags- en emotionele problemen (Type 3)

* Met autismespectrumstoornissen (Type 9)

 

Het team van onze school streeft voor elk kind naar een positief welbevinden met het oog op maatschappelijke integratie.

 

Door alle kinderen evenveel kansen te bieden, succeservaringen te laten opdoen en hun talenten aan te spreken, bevorderen wij de kennis, weerbaarheid en discipline die ze nodig hebben om in een maatschappij te staan waarin ze dagdagelijks te maken hebben met veel uitersten, tegenstellingen en ongelijkheden.

 

Kinderen voorbereiden en klaarstomen om later als volwassenen optimaal te functioneren in onze maatschappij is immers onze visie.

 

Hoe doen wij dit als school ?

 

* We bieden leerstof op maat aan en mikken hierbij zo hoog mogelijk.

* We geven waarden mee als respect, verantwoordelijkheidszin, teamspirit, vriendelijkheid, eerlijkheid, beleefdheid, positief zelfbeeld, doorzettingsvermogen.

* We hebben oog en oor voor het emotionele aspect van de ontwikkeling en dit door tijd en ruimte te creëren voor het welbevinden van elk afzonderlijk kind.

 

Het team van onze school hecht zeer veel belang aan de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren. Door op school een veilige en vertrouwde omgeving te creëren, waar zowel kinderen, leerkrachten als ouders, met een open geest communiceren, optimaliseren we samen de totaalontwikkeling van het kind.

 

Het team van onze school blijft professionalisering hoog in het vaandel dragen, want nieuwe uitdagingen komen ons steeds sneller tegemoet. Het M-decreet en de erkenning als Type-9-school hebben ervoor gezorgd dat het team elk jaar opnieuw de expertise verder uitdiept door middel van intensieve navormingen, maar ook door ervaring op te doen op het werkveld.

 

Dankzij deze expertise zijn we als school één van de zestien waarborgscholen in Vlaanderen. Onze leerkrachten hebben de opdracht om hun expertise te delen met de leerkrachten van het gewoon lager onderwijs. Dit doen we reeds in vijf scholengemeenschappen van het stedelijk net.