home

School Elzenhof

Voor iedereen een leuke en welverdiende vakantie !

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2015

 

Aanbod schooljaar 2015 - 2016

 • BASISAANBOD: type 1 en 8 wordt vervangen door dit nieuw type.
 • Type 3: voor kleuters en lagere schoolkinderen met emotionele of gedragsstoornis
 • Type 9: voor kleuters en lagere schoolkinderen met autismespectrumstoornis

 

Inschrijvingen

  Op volgende data kan u specifieke informatie bekomen per type.

  U bent uiteraard altijd welkom !

 

Type Basisaanbod

  Woensdag 1 juli van 9 tot 12 u.

  dinsdag 18 t.e.m. vrijdag 28 augustus van 14 tot 20 u.

  maandag 31 augustus van 14 tot 17 u.

 

Brugklas (voorbereiding 1ste leerjaar)

  donderdag 2 juli van 9 tot 12 u.

  woensdag 19 augustus van 17 tot 20 u.

  dinsdag 25 augustus van 14 tot 17 u.

 

Type 3 ( gedrags- en/of emotionele stoornis )

  dinsdag 18 augustus van 17 tot 20 u.

  vrijdag 21 augustus van 14 tot 17 u.

  maandag 24 augustus van 17 tot 20 u.

  donderdag 27 augustus van 14 tot 17 u.

 

Type 9 ( Autisme Spectrum Stoornis )

  vrijdag 3 juli van 9 tot 12 u.

  woensdag 19 augustus van 14 tot 17 u.

  vrijdag 21 augustus van 17 tot 20 u.

  woensdag 26 augustus van 14 tot 17 u.

  vrijdag 28 augustus van 17 tot 20 u.